dr Bibianna Bałaj

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Pomiar ruchów oczu i sterowanie wzrokiem w badaniach psychologicznych”
dr Bibianna Bałaj,
Instytut Filozofii, UMK Toruń

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.