dr Athena Demertzi

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Intrinsic fMRI functional architecture differentiates single patients after severe brain injury”
(Wewnętrzne fMRI różnice w budowie pojedynczych pacjentów po ciężkich urazach mózgu)
dr Athena Demertzi,
Postdoctoral Researcher Neuropsychology & Neuroimaging team Brain and SPine Institute, Paryż

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.