dr Andrzej Hałasiewicz

Dodano 5. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
dr Andrzej Hałasiewicz, UMK, MNiSW: Technologie informatyczne i nauczanie na odległość w strategii rozwoju obszarów wiejskich Polski