dr Adam Bodnar

Dodano 19. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
dr Adam BodnarRzecznik Praw Obywatelskich

Konferencja „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”