Dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy

Dodano 3. listopada 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Andrzej Kurkiewicz – zastępca dyrektora Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego