Dlaczego warto uprawiać nordic walking?

Dodano 6. kwietnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Sympozjum, które Caritas Diecezji Toruńskiej zorganizowała na Wydziale Teologicznym UMK, poświęcono nie tylko zaletom nordic walkingu. Jego celem było promowanie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej wśród starszej części społeczeństwa.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik