Debata "Czy CSR to tylko moda?"?

Dodano 25. marca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Debata oksfordzka prowadzona przez Ewę Zamościńską z PricewaterhouseCoopers podczas konferencji "Społeczna odpowiedzialność biznesu - moda, manipulacja czy strategia?"

Zespół redakcyjny UMK TV
J. Janik, K. Pochylski, P. Wojdyło