Dariusz Adamczyk

Dodano 12. grudnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
GIS Day 2011. Geoportal miasta Torunia i jego wykorzystanie w projektach europejskich na przykładzie EUROSCAPES - Dariusz Adamczyk, Urząd Miasta Torunia