Czy postmodernizm to sen po źle przespanej nocy?

Dodano 8. czerwca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Teoretyków Literatury UMK poddali analizie i ocenie ponowoczesny nurt w świecie kultury. Zastanawiali się m.in. nad charakterystycznymi cechami tego nurtu, nad dyskursem postmodernistycznym oraz dyskutowali o poetyce dzieł określanych jako ponowoczesne.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik