Czy instrumenty oparte na bitcoinie podlegają ...

Dodano 29. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Czy instrumenty oparte na bitcoinie podlegają regulacji obrotu instrumentami finansowymi? case study Bitcoin Derivatives Stock Exchange
Ewa Szlachetka, Wierzbowski Eversheds Sutherland

w ramach konferencji:
Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0