"Człowiek w dobie konwergencji mediów – szansa czy zagrożenie?"

Dodano 29. lipca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Panel dyskusyjny

MODERATOR: mgr Bożena Bednarek-Michalska – Dyrektor ds. Informacji i Innowacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,

DYSPUTANCI: mgr Edwin Bendyk, dr Piotr Grochowski, dr Tomasz Komendziński, dr Tomasz Kruszewski, dr Grzegorz Osiński, prof. Krzysztof Olechnicki, prof. Tomasz Szlendak, dr Tadeusz Wojewódzki