"Człowiek-cyborg, kolejny etap ewolucji?"

Dodano 23. marca 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
prof. dr hab. Włodzisław Duch
„Człowiek-cyborg, kolejny etap ewolucji?”

Tydzień Mózgu w Toruniu
12-17.03.2018