Curatescape

Dodano 6. grudnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Curatescape – dostarczanie treści historycznych opartych na lokalizacji –oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwa,
Dominik Mirosław Piotrowski, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

w ramach
IV Konferencja DARIAH-PL
Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa
16-17.11.2017