CSR case studies - cz.II

Dodano 25. marca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prezentacje studentów EMBA podczas konferencji "Społeczna odpowiedzialność biznesu - moda, manipulacja czy strategia?"

Zespół Redakcyjny UMK TV
J. Janik, K. Pochylski, P. Wojdyło