Confederation of European Probation – historia, cele, zadania

Dodano 10. maja 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Sue Hall- Honorowy Ambasador CEP

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017