Co to jest GIS? - Mieczysław Kunz, UMK

Dodano 12. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Co to jest GIS? Rozwój GEOKOMPETENCJI studentów Wydziału NoZi w świetle realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój (Mieczysław Kunz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)