Claire Bundy

Dodano 4. lutego 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Claire Bundy - BioMed Central, Londyn, Wielka Brytania

Rozwój repozytoriów instytucjonalnych i wykorzystywanie ich przez instytucje do realizowania "zielonej polityki" otwartego dostępu.