Biosocial Criminology: Recent Findings and Challenges for Crime Prevention and Rehabilitation

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. Roger Guy
Uniwersytet Północna Karolina
Biosocial Criminology: Recent Findings and Challenges for Crime Prevention and Rehabilitation

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017