Bartłomiej Błaszczyszyn - (INRIA, Francja)

Dodano 24. lipca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"Losowa geometria sieci telefonii komórkowej"