Arkadiusz Pawłowski

Dodano 12. grudnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
GIS Day 2011. Wizualizacja informacji przestrzennej na potrzeby konsultacji społecznych - doświadczenia projektu Geokonsultacje - Arkadiusz Pawłowski, UNEP/GRID, Warszawa