Archiwa Internetu jako nowe bazy źródłowe

Dodano 6. grudnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Archiwa Internetu jako nowe bazy źródłowe,
Bartłomiej Konopa, UniwersytetMikołaja Kopernika w Toruniu

w ramach
IV Konferencja DARIAH-PL
Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa
16-17.11.2017