Akcelerator od środka.

Dodano 29. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Akcelerator od środka. Stymulacja start-up'ów technologicznych przez Polski Akcelerator Technologii Blockchain
Judyta Rykowska, WPiA UMK Toruń

w ramach konferencji:
Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0