8 Kongres Societas Humboldtiana Polonorum

Dodano 16. sierpnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
8 Kongres Societas Humboldtiana Polonorum odbywał się pod hasłem Świat bez granic - nauka bez granic. W trakcie czterodniowych obrad naukowcy z 15 krajów świata rozmawiali między innymi o granicach ludzkiego działania i poznania, o przełamywaniu stereotypów w nauce, o wspólnej Europie i ekumenizmie. Wiele uwagi poświęcono także dylematom etycznym, przed jakimi staje dzisiejsza medycyna. W Kongresie uczestniczyli wybrani młodzi naukowcy, prezentujący przed znakomitym audytorium wyniki swoich badań. Najlepszych młodych badaczy nagrodzono stypendiami naukowymi w Niemczech oraz cennymi nagrodami rzeczowymi. Uniwersytecka Telewizja Internetowa miała zaszczyt transmitować całość obrad.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski

współpraca:
R. Chrystyniak, T. Orliński
D. Daniłowicz, J. Sobek, A. Szadowiak