44th Symposium on Mathematical Physics - New Developments in the Theory of Open Quantum Systems

Dodano 30. czerwca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
prof. Andrzej Kossakowski (Toruń, Poland): Introduction to Markovian master equations