40 lat Stacji Polarnej - Zdzisław Preisner

Dodano 15. stycznia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jubileusz 40-lecia Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie.

Zdzisław Preisner:
"Dwa miesiące w Jonsfjorden"