3 warszawsko-toruńskie kolokwium praw człowieka

Dodano 30. grudnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
3 warszawsko - toruńskie kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego odbywało się w grudniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Zarejestrowaliśmy trzy pierwsze wykłady otwierające kolokwium.

Zespół Redakcyjny UMK TV
Kajetan Pochylski