"20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej"

Dodano 19. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
prof. dr hab. Zbigniew WitkowskiDziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK

Konferencja „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”

" ... Konferencja odyła się 11 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o:

- miejscu Konwencji w systemie ochrony praw człowieka i jej znaczeniu w sprawach biomedycznych dla polskiego systemu prawnego,
- medycznych oświadczeniach pro futuro, pełnomocnictwie medycznym,
- testach genetycznych,
- eksperymentach medycznych,
- leczeniu niepłodności, wykorzystywaniu embrionów in vitro poddanych krioprezerwacji,
- dostępie do legalnej aborcji, klauzuli sumienia.

Konwencja Bioetyczna, podpisana, ale wciąż nieratyfikowana przez Polskę, stanowi cenny instrument prawa międzynarodowego, który ma być odpowiedzią na dylematy wynikające ze znacznego postępu w dziedzinie nauk medycznych i biotechnologii. Nie zawsze istniejące zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym regulacje prawne stanowią wystarczające zabezpieczenie dla praw i wolności człowieka... " - https://www.rpo.gov.pl