10th World Conference on Computer in Education

Dodano 15. lipca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W dniach 2-5 lipca po raz pierwszy w naszym kraju odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat Komputerów w Edukacji. Konferencja odbywająca się co cztery lata po raz pierwszy zawitała do europy srodkowo-wschodniej.